Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Akıllı Teknoloji, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmuş olup bu sistemi sürekli iyileştirerek işletmektedir.

Bilgi güvenliği politikamız;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Akıllı Teknoloji bilgi varlıklarını korumayı,
  • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Firmamızın ve paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • İş sürekliliğini sağlamayı,
  • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişme ve düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı,
  • Tabi olduğumuz sektörel düzenlemeler ve yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli teknolojik önlemleri almayı,
  • İş sürekliliği ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetebilmeleri amacıyla çalışanlarımıza ilgili eğitimleri vermeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin, ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve belgelendirilmesini

taahhüt eder.

Google+ Delicious Digg Facebook Google LinkedIn StumbleUpon Twitter Reddit Newsvine E-mail