İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Akıllı Teknoloji benimsediği büyüme stratejisi ve sürdürdüğü yeniden yapılanma projesinin başarıya ve belirlenen hedeflere ulaşmasının büyük ölçüde insan kaynağına dayandığı gerçeğinden hareketle işe alma, terfi, performans değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim süreçlerinde iyileştirme çalışmalarına, aralıksız olarak devam etmektedir. 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Şirketin iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli iş gücünü Şirkete kazandırmak
 • Şirketin iş süreçlerine ve çıktılarına yaptıkları katkıyı artırmak üzere Çalışanları desteklemek ve motive etmek
 • Sürekli öğrenme ortamı yaratarak Çalışanların bireysel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak
 • Çalışma ortamının sürekliliğini sağlarken, Çalışanların kurumsal aidiyetini artırmak
 • Takım çalışmasını teşvik ederek iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak

 

YETKİNLİKLERİMİZ

 • Müşterimizi ve ihtiyaçlarını, yapılan her işin temel odağı haline getirir; verimli müşteri ilişkileri geliştirir ve koruruz.
 • Kendimize ve organizasyona güven duyulmasını sağlayacak şekilde davranırız.
 • Mevcut durumu ve süreçleri iyileştirmek için aksiyon alır; iyileştirme fırsatlarını belirler, çözümler uygular ve çözümlerin etkilerini ölçmek için uygun yöntemler kullanırız.
 • Bilgiyi ve fikirleri açıklıkla bireylere ve gruplara aktarırız.
 • Yeni iş yapısı, süreçleri, gereklilikleri veya kültürüne etkin bir şekilde uyum sağlayabiliriz.
 • Bir işi tamamlarken oluşturulmuş prosedürleri doğru ve dikkatli uygular; çıktı kalitesinin yüksek olmasını sağlarız.